Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

CHIST-ERA III

chist-era

informační a komunikační vědy a technologie (ICST)
http://www.chistera.eu

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy bude navázáno na Program EPSILON.

kontaktní osoba: Michaela Křiklánová
(, +420 234 611 630)

 

 Call 2019 (na podzim 2019)

Mezinárodní výzva          

 Call 2018 (nelze se přihlásit)

Mezinárodní výzva

Národní výzva
Harmonogram výzvy

 Call 2017 (výzva uzavřena)

 

Mezinárodní výzva

Národní výzva

Harmonogram výzvy

 

 

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 768977.