Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

CHIST-ERA III

chist-era

informační a komunikační vědy a technologie (ICST)
http://www.chistera.eu

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy bude navázáno na Program EPSILON.

kontaktní osoba: Iveta Zápařková
(, + 420 234611511)

 

Call 2019 (na podzim 2019)

Mezinárodní výzva          

Call 2018 (nelze se přihlásit)

Mezinárodní výzva

Národní výzva
Harmonogram výzvy

Call 2017 (výzva uzavřena)

 

Mezinárodní výzva

Národní výzva

Harmonogram výzvy