Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

CALL 2019: MEZINÁRODNÍ VÝZVA

 

 Harmonogram:  Harmonogram CHIST-ERA IV Call 2019
 Dokumenty:  Národní podmínky pro českého uchazeče
 Oficiální dokumenty: 

 CHIST-ERA - Call 2019 Draft Topics Flyer.pdf

 Webová stránka:  http://www.chistera.eu/

 

 

                                                                                              Zveřejněno 15. 8. 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 1. října 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena výzva v ERA-NET cofundu CHIST-ERA, podporující výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií.

CHIST-ERA IV Call 2019 bude zaměřena na tyto oblasti:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Společně s TA ČR se předpokládá účast dalších 28 poskytovatelů z 25 zemí. Termín pro podání zkrácených návrhů projektů prostřednictvím mezinárodního systému je do 16. prosince 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky tacr.cz a chist-era.eu.

ERA-MIN 2

výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin

logo eramin2

www.era-min.eu

Podmínky pro českého uchazeče budou vycházet z programu "EPSILON."

 

kontaktní osoba: Kristina Nehilčová
(, +420 234 611 629)

 

 Harmonogram:  ERA-MIN 2 Call 2019
 Dokumenty:  Národní podmínky pro českého uchazeče
 Hledání partnerů:  partner search

 

 

                                                                                                Zveřejněno 8. 8. 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem ERA-MIN 2 Call 2019) zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Pro českého uchazeče bude výzva svými pravidly navázaná na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE

Dle předběžného harmonogramu bude společná mezinárodní výzva vyhlášena 28. listopadu 2019 a bude zaměřena na tato témata:

 1. Supply of raw materials from exploration and mining
 2. Design
 3. Processing, Production and Remanufacturing
 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
 5. Cross-cutting topics:
  • New business models
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials

Seznam zemí, které projevily zájem zapojit se do výzvy ERA-MIN 2 Call 2019:

EU země/regiony: Belgie - Brusel, Belgie - Vlámsko, Belgie - Valonsko, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko - Andalusie, Španělsko - Castilla y Léon, Švédsko
Země přidružené k EU: Turecko

Mimoevropské země: Brazílie, Čile, Kanada - Québec

Finální seznam bude zveřejněn v září 2019.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.era-min.eu a www.tacr.cz (Programy - Cofundové výzvy).

 

 

 

 


EUflag Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské  unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 730238.

BiodivClim

výzkum v oblasti biodiverzity a klimatických změn

logo - biodivERsA

http://www.biodiversa.org/ 

Podmínky pro českého uchazeče budou vycházet z Programu "Prostředí pro život."

kontaktní osoba: Michaela Křiklánová
(, +420 234 611 630)

 Harmonogram:  BiodivClim 2019
 Dokumenty:

 Národní podmínky pro českého   uchazeče
 Definice druhů výsledků
 Čestné prohlášení
 TACR Application Form

 Oficiální dokumenty BiodivClim 2019:

 Call Announcement
 BiodivERsA Stakeholder   Engagement   Handbook
 BiodivERsA Policy Guide

 Hledání partnerů:  proposals.etag.ee
 Další:

 Prezentace BiodivClim TA ČR
 Prezentace BiodivClim BiodivERsA
 Prezentace BiodivERsA

 

                                                                                                 Zveřejněno 3. 9. 2019

Výzkumníky z oblastí biodiverzity a klimatických změn zveme k účasti na mezinárodní výzvě BiodivClim Call 2019, otevřené od 2. září 2019. Úspěšní čeští uchazeči mezinárodních projektů budou podpořeni celkovou částkou 1 640 000 EUR, která je na výzvu vyhrazena. Pravidla výzvy jsou navázána na Program Prostředí pro život. Hlavním českým uchazečem musí být výzkumná organizace, na projektu se však mohou podílet také další čeští účastníci. Přesná pravidla naleznete v národních podmínkách pro českého uchazeče.

Zkrácené návrhy projektů můžete podávat prostřednictvím mezinárodního systému do 5. listopadu 2019.

Tématické oblasti výzvy: 

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Zájemci se mohou zúčastnit informačního webináře, kde budou zodpovězeny také případné dotazy. Webinář se bude konat dne 13. září 2019 mezi 15:00-16:30 hod., registrace jsou otevřeny ZDE.

Pokud hledáte zahraničního partnera do výzvy, můžete využít Partner Search Tool.

Bližší informace budou zveřejněny v dokumentu “Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech” na stránkách tacr.cz v sekci Programy - Cofundové výzvy. Zde také naleznete připravovanou příručku Vše o BiodivClim Call 2019.

Detailní informace k výzvě naleznete ZDE.

Pro více informací sledujte stránky strategické sítě BiodivERsA.

 

                                                                                                Zveřejněno 3. 7. 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) se s Ministerstvem životního prostředí zapojila do projektu BiodivClim, který spadá pod aktivity mezinárodní strategické sítě BiodivERsa. Dne 2. září 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva BiodivClim Call 2019 zaměřená na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR. Příjem zkrácených návrhů projektů bude uzavřen 5. listopadu 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE

Výzva bude zaměřena na následující oblasti: 

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Seznam zemí, které projevily předběžný zájem zúčastnit se výzvy 2019 je následující:

Belgie, Brazílie (stát Sao Paulo), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Jižní Afrika, Litva, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Pro hledání partnerů lze využít BiodivERsA Partner Search Tool.

Projektové návrhy v anglickém jazyce mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy (alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Návrhy projektů budou hodnoceny dle následujících kritérii:

 • ve fázi zkráceného návrhu projektu (pre-proposal form) je projekt hodnocen 
  dle následujících kritérií:
  • projekt odpovídá rozsahu výzvy,
  • novost výzkumu,
  • nadnárodní přidaná hodnota
 • ve fázi úplného návrhu projektu (full proposal form) je projekt hodnocen 
  dle kritérií:
  • excelence (vědecká),
  • kvalita a efektivita implementace,
  • dopad (s přihlédnutím k hodnocení získaných od externích hodnotitelů).

Pro více informací sledujte oficiální stránky biodiversa.org a tacr.cz (Programy - Cofundové výzvy).

 

                                                                                                Zveřejněno 24. 4. 2019

V Technologické agentuře ČR proběhl workshop “Podpora výzkumu v oblasti biodiverzity v Evropě”, který se konal 6. června 2019 od 10:00 – 12:30 hod v prostorách TA ČR na adrese Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Cílem workshopu bylo:

 • Představit priority ČR a strategické sítě BiodivERsA v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti.
 • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy BiodivClim.
 • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit.
 • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorem strategické iniciativy BiodivERsA a organizátory výzvy BiodivClim a osobně téma probrat.

 

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.

CALL 2019: MEZINÁRODNÍ VÝZVA

 

Příručka:

Vše o M.ERA.Net 2 Call 2019

Dokumenty:

TRL stupnice

Definice druhů výsledků

Nařízení komise

Program EPSILON

Podnik v obtížích

Povinné přílohy:

aktuální Čestné prohlášení za uchazeče

Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS (pokud máte výsledek)

TA CR Budget Data

Oficiální dokumenty M-ERA.Net Call 2019

Call flyer
Guide for proposers
FAQ
mandatory Pre-Proposal form

Elektronický systém pro podávání návrhu projektu:

M-ERA.NET submission system

Webová stránka výzvy:

m-era.net

Hledání partnerů:

The EEN (Enterprise Europe Network) offers a general partner search tool

STARFOS- fulltextový vyhledávač projektů
a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky

The NMPTeAm4 offers a Partner Search Facility the M-ERA.NET Call 2019

Další:

Harmonogram výzvy
Prezentace - Jak na ERA-NET Cofundy

 

Aktuality:

Zveřejněno 7. června 2019


Technologická agentura (TA ČR) připomíná blížící se termín pro podání projektů do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019.

Zkrácené verze návrhů projektů posílejte do 18. 6. 2019 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému. Nezapomeňte také na odeslání povinných příloh do datové schránky TA ČR (Čestné prohlášení a TA ČR Budget Data). Dále je nutné mít zveřejněné účetní závěrky.
ID datové schránky: afth9xp.

Vše potřebné k výzvě naleznete v naší příručce ZDE

V případě dotazů týkajících se výzvy kontaktujte Kristinu Nehilčovou (Tel.:+420 234 611 629).

Zveřejněno 11. dubna 2019


Technologická agentura ČR (TA ČR) Vás zve na workshop “Jak na ERA-NET Cofundové výzvy?”. Termín konání je 26. dubna 2019 od 9:30 do 11:30 hod v budově TA ČR.

Registrovat se můžete ZDE.

Co Vás na workshopu čeká?

 • představení schématu ERA-NET Cofund - základní pojmy a pravidla fungování
 • jak podat projekt
 • průběh hodnocení a výběru projektů
 • informace o aktuálních výzvách (M-ERA.Net Call 2019)
 • informace o plánovaných výzvách
 • odpovědi na Vaše dotazy

Zveřejněno 9. dubna 2019


Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila k probíhající mezinárodní cofundové výzvě M-ERA.NET příručku, která uchazeče provede celým procesem podání projektu do této mezinárodní výzvy. Termín pro příjem pre-proposalů je do 18. června 201912:00 CET.

Příručka Vše o M-ERA.Net 2 Call 2019 je ke stažení ZDE.

Zároveň se dne 26. dubna 2019 (od 9:30 do 11:30 hod) v TA ČR uskuteční workshop na téma “Jak na ERA-NET Cofundové výzvy?”. Registrovat se můžete ZDE.

Co Vás na workshopu čeká?

 • představení schématu ERA-NET Cofund - základní pojmy a pravidla fungování
 • jak podat projekt
 • průběh hodnocení a výběru projektů
 • informace o aktuálních výzvách (M-ERA.Net Call 2019)
 • informace o plánovaných výzvách
 • odpovědi na Vaše dotazy

 

Zveřejněno 19. března 2019


Zapojte svůj projekt do výzvy M-ERA.Net 2 Call 2019 a získejte finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Výzvy se účastní 35 poskytovatelů z 26 zemí, uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Témata výzvy jsou:

 1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 18. 6. 2019 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému. Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách M-era.Net nebo v připravované příručce Vše o M-ERA.Net 2 Call 2019, která bude zveřejněna na našich stránkách www.tacr.cz v sekci Programy - Cofundové výzvy.

 

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 685451. 

Mezinárodní výzva

Příručka:

Vše o M-ERA.NET Call 2018

Dokumenty:

Všeobecné podmínky (verze 5)
TRL stupnice
Definice druhů výsledků
Nařízení komise
program EPSILON

Povinné přílohy: 

Čestné prohlášení za uchazeče
Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS (pokud máte výsledek)
TA CR Budget data - excelová tabulka k sestavení rozpočtu

Elektronický systém pro podávání návrhu projektu:

M-ERA.NET submission system

M-ERA.Net Call 2018 oficiální dokumenty:

The Pre-Proposal form
Guide for proposers
Call flyer
Národní podmínky poskytovatelů

Hledání partnerů:

The NMPTeAm4 offers a Partner Search Facility he M-ERA.NET Call 2018
The EEN (Enterprise Europe Network) offers a general partner search tool

Další:

prezentace
videozáznam

harmonogram výzvy


Aktuality:

Technologická agentura (TA ČR) připomíná blížící se termín pro podání projektů do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2018.

Pokud plánujete podávat projekt do této výzvy, prosím, informujte TA ČR prostřednictvím tohoto formuláře.

V případě dotazů týkající se výzvy můžete kontaktovat Ivetu Zápařkovou ( , +420 234 611 511)

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému. Nezapomeňte na odeslání povinných příloh datovou schránkou: afth9xp.

 

Zveřejněno 29. 05. 2018


Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádala 4. 4. 2018 informační setkání s názvem  “JAK NA PROJEKTY V M-ERA.NET A DALŠÍCH COFUNDECH”. Účelem workshopu bylo informovat uchazeče o podmínkách pro předkládané projekty v rámci těchto cofundových výzev tak, aby mohly získat finanční podporu od TA ČR. Druhá část workshopu byla věnována probíhající M-ERA.NET výzvě zaměřené na materiálový výzkum a praktickým krokům pro podání projektu.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

 

Zveřejněno 06. 04. 2018


Dne 4. dubna 2018 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), Evropská 1692/37, 160 00 Praha, v místnosti č. 043, bude konat workshop “JAK NA PROJEKTY V M-ERA.NET A DALŠÍCH COFUNDECH”. Workshop bude vysílán živě s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy. V den konání workshopu bude na našich webových stránkách www.tacr.cz zveřejněn odkaz na živé vysílání.

Účelem workshopu je informovat o podmínkách, které mají splňovat předkládané projekty v rámci cofundů, aby mohly získat finanční podporu od TA ČR. Druhá část workshopu bude věnovaná probíhající M-ERA.NET výzvě zaměřené na materiálový výzkum. Dozvíte se o konkrétních podmínkách zapojení a budou představeny praktické kroky pro účast v tomto cofundu. Workshop je určen pro stávající či budoucí účastníky ERA-NET Cofund projektů.

 

Registrovat se můžete ZDE

 

Zveřejněno 29. 03. 2018


Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila k probíhající výzvě v cofundu M-ERA.NET příručku pro potenciální uchazeče, která Vás provede celým procesem podání projektu do této mezinárodní výzvy. Termín pro příjem pre-proposalů je do 12. 6. 2018.

Příručka pro uchazeče v M-ERA.NET Call 2018 je ke stažení ZDE

Dne 4. 4. 2018 se uskuteční informační setkání z názvem “JAK NA COFUNDY”- workshop ke cofundům a probíhající výzvě M-ERA.NET Call 2018.

Registrovat se můžete ZDE

Pokud plánujete podávat projekt do této výzvy, prosím informujte TA ČR prostřednictvím tohoto formuláře. Přejete si mít k dispozici nejaktuálnější informace o M-ERA.NET výzvě tak, aby Vám nic neuniklo? Přihlaste se k odběru novinek.

 

Zveřejněno 27. 03. 2018


Dne 4. dubna 2018 od 13:00 hod pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) informační setkání “JAK NA PROJEKTY V COFUNDECH”. Jedná se o workshop ke cofundům a k mezinárodní výzvě M-ERA.NET CALL 2018. Účelem workshopu je informovat o podmínkách, které mají splňovat předkládané projekty v rámci cofundů, aby mohly získat finanční podporu od TA ČR. Druhá část workshopu bude věnovaná probíhající M-ERA.NET výzvě zaměřené na materiálový výzkum. Dozvíte se o konkrétních podmínkách zapojení a budou představeny praktické kroky pro účast v tomto cofundu. Workshop je určen pro stávající či budoucí účastníky ERA-NET Cofund projektů.

Termín: 4. dubna 2018 od 13:00 hod

Místo: Technologická agentura ČR,  Evropská 1692/37, Praha 6

Program workshopu:

 • 13:00 - 14:00

Jak se vyvarovat chybám v projektech (aplikovaný výzkum, výstupy, sestavení rozpočtu, uznatelnost nákladů, popis zapojení českého partnera, vybrané příklady chyb, povinné přílohy)

Diskuze

 • 14:15 - 15:30

◦Mezinárodní výzva M-ERA.NET Plus Call 2018 její pravidla a fungování (tématické zaměření - jaké projekty jsou očekávány, hledání partnerů do projektu, způsob podání žádosti, hodnocení a výběr projektů)

Další plánované výzvy v rámci cofundů

Diskuze

Registrovat se můžete ZDE 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Zveřejněno 19. 03. 2018


Zapojte svůj projekt do výzvy M-ERA.NET Call 2018 a získejte finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů EUR určených na podporu projektů.

Cílem M-ERA.NET Call 2018 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.


Témata výzvy jsou:

 1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému.

Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách M-era.Net a již brzy na webu TA ČR v sekci Mezinárodní spolupráce - Cofundové výzvy.

 

Zveřejněno 14.03.2018


Společná mezinárodní výzva v rámci schématu M-ERA.NET 2 Cofund již v březnu

Plánujete podávat projekty do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Joint Call 2018?
Výzva zaměřená na projekty materiálového výzkumu bude vyhlášena již v březnu.

Společná mezinárodní výzva, která podpoří projekty se zaměřením na materiálový výzkum, bude vyžadovat, aby projekty předkládala konsorcia složená ze 3 partnerů z nejméně dvou zúčastněných zemí.

Tématické okruhy vycházejí z minulých let:

1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)

2. Innovative surfaces, coatings and interfaces

3. High performance composites

4. Functional materials

5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications

6. Materials for additive manufacturing

Bližší informace k tématům se dozvíte s vyhlášením výzvy.

Během března se na TA ČR uskuteční seminář pro uchazeče s názvem “Mezinárodní výzva M-ERA.Net Call 2018, její pravidla a fungování“.

Pro více informací sledujte webové stránky https://m-era.net/ a www.tacr.cz nebo sociální sítě Technologické agentury ČR. Pokud máte zájem o odběr novinek M-ERA.NET 2, přihlaste se ZDE

Zveřejněno 20.02.2018


 

České subjekty v mezinárodních cofundových projektech v rámci výzvy M ERA.NET 2 Call 2018 budou podpořeny v celkové výši 1 000 000 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy se předpokládá v březnu 2018.

 

 

 

 

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 685451.