Veřejná podpora
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

KONTROLA PŘÍJEMCŮ VEŘEJNÉ PODPORY V PROGRAMU ALFA

Dne 12. 3. 2015 zaslal Technologické agentuře ČR ÚOHS, jako koordinační orgán pro veřejnou podporu v ČR, požadavek Evropské komise (DG Competition) na poskytnutí informací souvisejících s Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA z důvodu kontroly tohoto režimu podpory.

Konkrétně žádala o poskytnutí informací o výdajích uskutečněných v rámci režimu podpory v letech 2012 a 2013 a předložení seznamu všech příjemců, kteří v letech 2012 a 2013 obdrželi částku vyšší než 200 000 EUR s uvedením velikosti podniku.

TA ČR veškeré požadované informace zaslala Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS. Současně tímto oznamuje všem příjemcům, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 informaci o možnosti zahájení monitoringu poskytování veřejné podpory ze strany Evropské komise (DG Competition). TA ČR považuje dodržování pravidel veřejné podpory za velmi důležité, protože většina pravomocí v oblasti pravidel veřejné podpory je v rukou Evropské komise. TA ČR bude nadále spolupracovat s ÚOHS v oblasti nastavení a dodržování těchto pravidel. 

Příloha č. 1 Seznam příjemců programu Alfa, kteří v letech 2012 a 2013 obdrželi částku vyšší než 200 000 EUR