Veřejná podpora
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Evropská komise provádí aktivní monitoring poskytování veřejné podpory v ČR

Dne 18. 11. 2013 zaslal Technologické agentuře ČR ÚOHS, jako koordinační orgán pro veřejnou podporu v ČR, požadavek Evropské komise (DG Competition) na doplnění a upřesnění údajů o poskytnuté veřejné podpoře ohlášené na základě tzv. blokové výjimky. Evropská komise vznesla dotazy k několika realizovaným projektům v programu Centra kompetence.

Konkrétně žádala o potvrzení překročení limitu EUR 3.000.000,- pro hlášení poskytnuté podpory u části příjemců, a dále žádala o určení povahy činností příjemců v rámci projektu (ekonomické vs. neekonomické činnosti). Současně požadovala poskytnout informace o způsobilých nákladech, v dělení podle druhu výzkumných činností a informace o míře podpory v jednotlivých činnostech.

TA ČR veškeré požadované informace zaslala Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS. Současně toto oznámila všem příjemcům dotčených projektů s informací o možnosti zahájení monitoringu poskytování veřejné podpory ze strany Evropské komise (DG Competition).

TA ČR považuje dodržování pravidel veřejné podpory za velmi důležité, zejména protože většina pravomocí v oblasti pravidel veřejné podpory je v rukou Evropské komise. TA ČR bude nadále spolupracovat zejména s ÚOHS v oblasti zvyšování informovanosti a povědomí, ale také v oblasti nastavení pravidel a dodržování těchto pravidel.