Veřejná podpora
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

KONTROLA PŘÍJEMCŮ VEŘEJNÉ PODPORY V PROGRAMU ALFA

Dne 12. 3. 2015 zaslal Technologické agentuře ČR ÚOHS, jako koordinační orgán pro veřejnou podporu v ČR, požadavek Evropské komise (DG Competition) na poskytnutí informací souvisejících s Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA z důvodu kontroly tohoto režimu podpory.

Číst dál...

Stanovisko k článku 20 Rámce pro státní podporu VaVaI

Pokud výzkumná infrastruktura/výzkumná organizace (VO) vykonává hospodářské činnosti, které bezprostředně nesouvisí s primární činností výzkumné infrastruktury/VO, na veřejné financování hospodářských činností se vztahují pravidla státní podpory a v těchto činnostech se na výzkumnou organizaci pohlíží jako na podnik. Limit 20 % celkové roční kapacity subjektu vnímáme jako limit pro hospodářské činnosti, které jsou doplňkové k nehospodářským činnostem. Musí být však splněn požadavek na vedení odděleného účetnictví nákladů, financování a příjmů hospodářských činností. Podrobnější vymezení pravidel je uvedeno níže.

Číst dál...

Modernizace veřejné podpory v EU – tzv. bloková výjimka

V rámci Evropské unie pokračuje úsilí o modernizaci pravidel veřejné podpory, které Evropská komise zahájila v roce 2012. Jedním ze základních předpisů, které budou platit pro období 2014-2020, je i nové nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách“), které by mělo vstoupit v platnost od 1.7.2014 (původně plánováno od 1.1.2014).

Číst dál...

Evropská komise provádí aktivní monitoring poskytování veřejné podpory v ČR

Dne 18. 11. 2013 zaslal Technologické agentuře ČR ÚOHS, jako koordinační orgán pro veřejnou podporu v ČR, požadavek Evropské komise (DG Competition) na doplnění a upřesnění údajů o poskytnuté veřejné podpoře ohlášené na základě tzv. blokové výjimky. Evropská komise vznesla dotazy k několika realizovaným projektům v programu Centra kompetence.

Číst dál...