Strategické a metodické dokumenty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Strategické a metodické dokumenty

Tato sekce obsahuje strategické a metodické dokumenty, jimiž se řídí tvorba programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací a rovněž vyhodnocení programů, které už byly ukončeny. Přípravu metodik, podle nichž se hodnotí výsledky výzkumných organizací či výsledky ukončených programů, zajišťuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Současná metodika platí do roku 2015, poté by měl být vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací.

Kromě metodik je důležitým dokumentem rovněž Národní politika aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na léta 2009 – 2015. Ta obsahuje hlavní cíle pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a popisuje i činnosti, principy, dopady a nároky s nimi spojené. Významné jsou také Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které vláda schválila v červenci 2012. Priority platí do roku 2030 a definují 6 hlavních oblastí, které jsou dále rozčleněny na 24 podoblastí s celkovým počtem 170 konkrétních cílů. Národní priority obsahují popis jednotlivých prioritních oblastí a podoblastí, rozvádějí vazby mezi jednotlivými oblastmi a definují několik systémových opatření.