Dokumenty VaVaI EU
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Dokumenty VaVaI EU

V této sekci jsou uvedeny základní legislativní dokumenty pro podporu výzkumu, vývoje a inovací, které byly schváleny na úrovni Evropské unie. Jedná se o aktuální předpisy platné ve všech členských státech EU.

Jako první jsou uvedeny strategické dokumenty pro období 2014-2020 včetně iniciativy Unie inovací. Následují právní předpisy k politice soudržnosti na stejné období a po nich legislativa k Horizontu 2020, což je rámcový program EU pro výzkum a inovace na roky 2014 až 2020. Připojen je i obecný rámec EU pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

 

Frascati manuál OECD - kapitola definic

Strategické dokumenty pro období 2014-2020Nařízení EU k politice soudržnosti pro období 2014 - 2020Legislativní balíček k rámcovému programu Horizont 2020Obecná legislativa EU - NOVÉ

 Obecná legislativa EU - neúčinné