Předsednictvo TA ČR

Předsednictvo TA ČR

Předseda TA ČR
Dočasně neobsazeno

Místoředseda TA ČR
Ing. Pavel Komárek, CSc.


Mgr. Martin Duda


Dr. Ing. Zdeněk Kůs


Ing. Jiří Plešek, CSc.