Předsednictvo TA ČR
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Předsednictvo TA ČR

Předseda TA ČR
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.


Místopředseda TA ČR
Ing. Pavel Komárek, CSc.


Mgr. Martin Duda


prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs


Ing. Jiří Plešek, CSc.