Registrace oponentů

Dobrý den,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl/a stát se oponentem návrhů projektů předložených v rámci programů Technologické agentury ČR (TA ČR) a oponentem již realizovaných projektů v rámci oponentních řízení a vítáme Vás na stránkách, které slouží k Vaší základní registraci do databáze oponentů TA ČR.

Vyplnění registračního formuláře je prvním krokem pro to, abyste mohl/a být evidován/a jako oponent programů TA ČR a aby Vám mohly být k hodnocení přidělovány právě takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. Proto je třeba věnovat při zadávání údajů do registračního formuláře zvláštní pozornost volbě příslušného programu, u kterého chcete být oponentem návrhů projektů, a také zadání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikace oborů CEP odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. Především na základě těchto kritérií pak budete v informačním systému přiřazován/a k hodnocení konkrétních návrhů projektů.

Dalším krokem je pak vyplnění formuláře strukturovaného životopisu, který je k dispozici níže. Je třeba dbát na to, aby údaje ve Vašem životopise byly v naprostém souladu s obory, které si vybíráte k hodnocení. To znamená, že v případě každého Vámi vybraného oboru by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení tohoto oboru opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti (v ideálním případě kombinace všeho). Tyto uvedené údaje bude kancelář TA ČR kontrolovat.

Komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Proto je nutné, aby byl každý oponent při vstupu do informačního systému (v němž Vám bude vytvořen Váš osobní účet a v němž budete realizovat zmíněné aktivity) jasně identifikován. K tomu je třeba disponovat účtem ve službě eduID (mají všichni akademičtí pracovníci a někteří další), nebo mojeID (veřejná služba dostupná každému), popř. je možné tuto identifikaci provést osobně v sídle TA ČR.

Pro zařazení na seznam aktivních oponentů pro konkrétní veřejnou soutěž je následně nutnou podmínkou absolvovat školení týkající se hodnoticího procesu a hodnocených kritériích v dané soutěže. Tato školení v závislosti na velikosti programu probíhají buď formou e-learningového kurzu nebo prezenčního semináře. O termínu školení budete v dostatečném předstihu informován/a pracovníky Kanceláře TA ČR.

Oponentům náleží za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) odměna.

Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou součástí rámcové smlouvy, k jejímuž uzavření budete vyzván/a po zařazení databáze oponentů TA ČR.

 

Ještě jednou Vás vítáme mezi externí oponenty programů TA ČR a prosíme o vyplnění následujícího registračního formuláře.

  • Formulář strukturovaného životopisu je k dispozici zde.

Kvůli probíhající migraci dat do nového systému je registrace oponentů dočasně pozastavena. Registrovat se bude možné v dubnu do nového informačního systému ISTA. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.


V roce 2017 se předpokládá vyhlášení veřejných soutěží v programech DELTA, EPSILON, ÉTA, THÉTA a ZÉTA, průběžně probíhá hodnocení programů BETA a BETA2.


V případě technických problémů při vyplňování formuláře nahlaste svůj problém v aplikaci https://www.tacr.cz/hesk.