Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

PROJEKT ISTA

Projekt “Pořízení informačního systému TA ČR a zajištění jeho provozu a rozvoje” spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu

 

pasted image 0

   1200x900 

Cílem projektu je refinancování části nákladů na implementaci Informačního systému Technologické agentury (ISTA) pro zajištění celého životního cyklu poskytování účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje včetně napojení na relevantní registry veřejné správy, informační systémy státu (IS VaVaI, Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a na další spolupracující systémy za účelem účelem zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb v oblasti poskytování veřejné podpory VaVaI.