Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Gama / Gama 2 - rozcestník

logo gama2

Na Program GAMA navazuje Program GAMA 2 (doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2022).

Program GAMA 2 je rovněž zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Program je rozdělen na dva podprogramy:

Podprogram 1 přispěje k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné využití, či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků, kdy výzkumná organizace musí provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.

Podprogram 2 bude využit pro synergie s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa. Podpora bude mj. určena projektům, které uspějí v mezinárodním hodnocení, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly v rámci daného nástroje podpořeny.

logo gama

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.