Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

BiodivClim

výzkum v oblasti biodiverzity a klimatických změn

logo - biodivERsA

http://www.biodiversa.org/ 

Podmínky pro českého uchazeče budou vycházet z Programu "Prostředí pro život."

kontaktní osoba: Michaela Křiklánová
(, +420 234 611 630)

 Harmonogram:  BiodivClim 2019
 Dokumenty:

 Národní podmínky pro českého   uchazeče

 Definice druhů výsledků

 Čestné prohlášení

 Oficiální dokumenty BiodivClim 2019   preannouncement:  BiodivERsA Stakeholder   Engagement   Handbook

 BiodivERsA Policy Guide

 Hledání partnerů:  proposals.etag.ee
 Další:

 Prezentace BiodivClim TA ČR

 Prezentace BiodivClim BiodivERsA

 Prezentace BiodivERsA

 

                                                                                                 Zveřejněno 3. 7. 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) se s Ministerstvem životního prostředí zapojila do projektu BiodivClim, který spadá pod aktivity mezinárodní strategické sítě BiodivERsa. Dne 2. září 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva BiodivClim Call 2019 zaměřená na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR. Příjem zkrácených návrhů projektů bude uzavřen 5. listopadu 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE

Výzva bude zaměřena na následující oblasti: 

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Seznam zemí, které projevily předběžný zájem zúčastnit se výzvy 2019 je následující:

Belgie, Brazílie (stát Sao Paulo), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Jižní Afrika, Litva, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Pro hledání partnerů lze využít BiodivERsA Partner Search Tool.

Projektové návrhy v anglickém jazyce mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy (alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Návrhy projektů budou hodnoceny dle následujících kritérii:

 • ve fázi zkráceného návrhu projektu (pre-proposal form) je projekt hodnocen 
  dle následujících kritérií:
  • projekt odpovídá rozsahu výzvy,
  • novost výzkumu,
  • nadnárodní přidaná hodnota
 • ve fázi úplného návrhu projektu (full proposal form) je projekt hodnocen 
  dle kritérií:
  • excelence (vědecká),
  • kvalita a efektivita implementace,
  • dopad (s přihlédnutím k hodnocení získaných od externích hodnotitelů).

Pro více informací sledujte oficiální stránky biodiversa.org a tacr.cz (Programy - Cofundové výzvy).

 

                                                                                                Zveřejněno 24. 4. 2019

V Technologické agentuře ČR proběhl workshop “Podpora výzkumu v oblasti biodiverzity v Evropě”, který se konal 6. června 2019 od 10:00 – 12:30 hod v prostorách TA ČR na adrese Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Cílem workshopu bylo:

 • Představit priority ČR a strategické sítě BiodivERsA v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti.
 • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy BiodivClim.
 • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit.
 • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorem strategické iniciativy BiodivERsA a organizátory výzvy BiodivClim a osobně téma probrat.

 

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.