Cena TA ČR
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Den TA ČR 2018: Letošním ročníkem se linul rytmus po-kroku

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 proběhl již pátý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR), který se nesl v rytmu pokroku. V rámci programu se v dopoledních hodinách konala mezinárodní konference s názvem Research Valuation v Hauch Gallery, která byla zaměřena především na mladou generaci v kontextu změn, které společně přináší inovace a nové technologie. Celý den byl zakončen kulturně-společenským galavečerem při příležitosti předávání cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu v Nové budově Národního muzea.

Fotografie z celého Dne TA ČR
Sestřih z celého Dne TA ČR

 

Mezinárodní konference Research Valuation

Jak vytvořit synergie mezi stávajícími generacemi a těmi mladšími? Jak mladé lidi zapojit do světa nových technologií, pro které jsou technologie neoddělitelnou součástí života? Právě na tyto otázky hledali vystupující konference Research Valuation odpovědi v Hauch Gallery v pražském Karlíně. Konference se zúčastnila řada významných osobností z oblasti výzkumu a inovací z domácí i zahraniční scény, včetně Roberta- Jana Smitse, jednoho z hlavních architektů obou aktuálních evropských programů na podporu výzkumu. O své zkušenosti se zakládáním inovativních společností se s diváky podělili i další zahraniční speakeři – Ryan Thorpe z jednoho z nejrychleji rostoucích startupů v oblasti finančních služeb Revolut a Swen-Thore Holm, který se řadu let věnoval budování švédského inovačního ekosystému  a mimo jiné je i zakladatelem legendárního technologického parku v Lundu.

keynote
Key note: Sven-Thore Holm, Ryan Thorpe, Robert Jan Smits

„We need to have trust in European sector,“ vzkázal Ryan Thorpe, mladý vizionář a Business Development Manager společnosti Revolut, jednoho z nejrychleji rostoucích fintech start-upů v Evropě.

Inspiraci může Česká republika čerpat také ze Švédska, kterou na konferenci zastoupil inovační guru Sven-Thore Holm, ředitel společnosti LundaVision AB. Severské království ví, jak firmy motivovat k inovacím a zakládání start-upů a dokáže pro to nadchnout právě mladou generaci. „The process needs to be fast – you go to the market as fast as you can, before other competitors.”

Podle Roberta Jana Smitse, pověřenec EK pro Otevřený přístup, je důležité umět správně odhadnout potenciál a nastavit inovační prostředí tak, aby se vhodně doplnily start-upy se zavedenými společnostmi a institucemi. „Go for the risky and crazy ideas and support them.”

Rychlost změn vyvolaných technologiemi je vyšší než kdykoliv v minulosti, a to může být nejen lákavou výzvou, ale někdy i překážkou.“ Na konferenci jsme mohli slyšet, jak tyto překážky lze změnit na výhody a využít je tak ve prospěch společnosti, prohlásil v úvodu předseda TA ČR Petr KonvalinkaProto si řečníci dali za úkol motivovat mladou generaci k zapojení se do inovací a vyvolání zájmu o uplatnění výsledků výzkumu a inovací v praxi. Hovořilo se také o podpoře start-upů v Česku a inspirativních zkušenostech z Evropy, o efektivních modelech přístupu, speciálních programech a podpůrných opatření ze Švédska a Velké Británie.

Ve druhé části programu spolu diskutovali čeští zástupci výzkumné a inovační scény nad kroky, které je třeba učinit k odstranění překážek a rozvoji inovačního ekosystému. V panelové diskusi hledali k tomu cesty:

  • Petr Dvořák (1. místopředseda RVVI): 
  • Petr Šídlo (CCO Direct People): „Lidé se obávají, že budou obvinění z vyvádění veřejných prostředků do soukromých rukou“
  • Michal Hrabí (CEO Phonexia)
  • Jan Lukačevič (český vědec, Ústav fyziky atmosféry AV): „Nikdy jsem se nepohyboval mimo grantová schémata, člověk nemá šanci uvažovat o tom, co je lepší“
  • Miroslava Kopicová (ředitelka Národního vzdělávacího fondu)
  • Eliška Selinger (česká vědkyně, popularizátorka vědy)
  • Martin Kotek (zakladatel a prezident AVRAR): Je potřeba lidi podporovat v podnikavosti obecně, aby zkoušeli nové věci. Je jedno jestli pak pracují v akademii nebo ve firmách, je potřeba si přičuchnout k něčemu, co je reálné a co má dopad“
  • Tomáš Sacher (ředitel Českého centra Berlín)

Záznam z konference naleznete ZDE

panelúčastníci panelové diskuse s moderátorem Petrem Sacherem

Slavnostní předávání Cen TA ČR 2018

den tacr

moderátorka galavečera Daniela Písařovicová s předsedou TA ČR Petrem Konvalinkou

Den TA ČR vyvrcholil tradičním galavečerem a již šestým předáváním cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu v Nové budově Národního muzea. „Ceny TA ČR mají být motivací pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je letos nově v kategoriích Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. Všechny oceněné projekty mají jedno společné: vysoký přínos pro společnost i pro českou ekonomiku,“ konstatoval Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Odborná komise vybírala z osmatřiceti projektů, které ze stovek dalších postoupily do užšího výběru.

Ceny TA ČR jsou důkazem, že firmy mají zájem o výsledky aplikovaného výzkumu a že jsou schopny si najít výzkumného partnera, se kterým skvělé nápady dokážou realizovat v podobě výrobků a technologií. Ceny byly udělovány ve čtyřech kategoriích a předávali je premiér Ing. Andrej Babiš, guvernér ČNB, Ing. Jiří Rusnok, předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová, bývalá předsedkyně TA ČR Rut Bízková a další vzácní hosté. Absolutním vítězem a držitelem Ceny “Český nápad” se stal projekt z kategorie Společnost „Vývoj rehabilitačních a diagnostických pomůcek pro neurologii využívajících 3D analýzu pohybu,” pro který hlasovalo 38 % hostů galavečera.

Letošní Ceny byly unikátní a to v tom, že každá kategorie cen měla vlastní originální podobu. O jejich ztvárnění se letos nově zasloužil umělecký sklář Vlastislav Janáček z Kamenického Šenova a pátou Cenu „Český nápad“ ztvárnila firma 3Dees, která byla i letošním partnerem Dne TA ČR.

ceny tacr 2018
Ceny TA ČR z dílny Vlastislava Janáčka

5.cena tacrPátá Cena “Český nápad” z dílny 3Dees

Představení hlavních držitelů Ceny TA ČR 2018

kategorie BUSINESS

POKROČILÉ OPTICKÉ SYSTÉMY S VYUŽITÍM ASFÉRICKÝCH PLOCH


Hlavní příjemce: Meopta - optika, s.r.o.
Další účastníci: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Spolupráce Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a firmy Meopta – optika v projektu „Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch,“ umožnila vzniknout nové technologii výroby optických čoček s lepšími parametry, než se vyráběly dosud. Asférické čočky se používají například v objektivech fotografických i hvězdářských, ale i ve složitých optických soustavách pro lasery či litografická zařízení pro výrobu polovodičů. Nová technologie umožňuje vyrábět čočky s velmi vysokou přesností a dosahovaná kvalita patří v oboru ke světové špičce.
Videospot

kategorie SPOLEČNOST a držitel Ceny “Český nápad”

VÝVOJ REHABILITAČNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH POMŮCEK PRO NEUROLOGII VYUŽÍVAJÍCÍCH 3D ANALÝZY POHYBU


Hlavní příjemce: Princip a.s.
Další účastníci: Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta

Unikátní řešení, které umožňuje soustavné dálkové sledování pacienta ohroženého záchvaty či jinými nestandardními stavy, přinesla spolupráce firmy Princip a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výsledkem společného projektu „Vývoj rehabilitačních a diagnostických pomůcek pro neurologii využívajících 3D analýzy pohybu,“ je nový přístroj a metoda, která umožní nahrazení současných časově náročných diagnostických postupů, kontrolu pacientů i na dálku, dlouhodobé sledování zdravotního stavu v běžném životě a v domácím prostředí. S minimálním omezením pacientů umožňuje i přesnější stanovení dávky léků například u epilepsie.
Videospot

kategorie GOVERNANCE

SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ A DEFORMACÍ DOPRAVNÍCH INFRASTRUKTUR PROSTŘEDNICTVÍM RADAROVÉ INTERFEROMETRIE


Hlavní příjemce: GISAT s.r.o.

Společnost Gisat vyvinula systém, který umožňuje monitoring pohybů a deformací dopravních staveb prostřednictvím radarové interferometrie. Nápad využít radarových satelitních signálů k přesnému měření posunů, pohybů dopravních staveb, mostů, ale i svahů či skalních útvarů se podařilo realizovat během dvou let a jeho významnou výhodou je, že výsledky mohou být vyhodnocovány automaticky a dlouhodobě
Videospot

kategorie PARTNERSTVÍ

NOVÉ METODY PRO OPTIMALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ŠKÁLOVATELNOSTI ULTRAŠIROKOPÁSMOVÝCH LOKALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ


Hlavní příjemce: Sewio Networks s.r.o.
Další účastníci: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Pro realizaci konceptu Průmysl 4.0 je třeba strojům dát jak přesné zadání, tak i kvalitní informace, aby mohly samy fungovat. Jednou z těchto základních informací je určení polohy – místa, kde se daná věc či osoba nachází. Tyto informace předávají strojům tak zvané lokalizační systémy, které musí zpracovat přesně a kvalitně velké množství dat. Projekt „Nové metody pro optimalizaci energetické náročnosti a škálovatelnosti ultraširokopásmových lokalizačních systémů,“ přinášejí výrazné zlepšení v této oblasti. Nyní je možné pracovat v prostorách o ploše až 10 000 m2, monitorovat na 1000 různých zařízení při snížení spotřeby energie až o 60 % oproti současné generaci.
Videospot

Den TA ČR v médiích

 

Technologická agentura ČR děkuje všem partnerům Dne TA ČR 2018!

 

čeps 3Dees  key 

čez zentiva letiště praha muzeum

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 forbes hospodarske noviny   plus věda výzkum

 

Ceny TA ČR 2014

Elektroletadlo, úsporné zvedací plošiny, čidla měřící vlhkost fotbalového hřiště a software, který pomáhá při rozhodnutí, kolik pesticidů použít na konkrétní pole získaly letošní „Technologické Oskary“ - Ceny Technologické agentury ČR (TA ČR) 2014. Všechny oceněné projekty aplikovaného výzkumu mají jedno společné, soustředí se na snižování spotřeby a lepší zacházení se zdroji, ať jde o peníze, elektřinu, vodu nebo chemické látky.
Ceny TA ČR 2014
Technologická agentura oceňuje projekty aplikovaného výzkumu ve čtyřech kategoriích - užitečnost řešení, originalita řešení, ekonomický přínos a řešení pro kvalitu života. Cena v kategorii ekonomický přínos bude letos udělena poprvé.  „Cena TA ČR je známkou kvality výsledku vyznamenaného projektu. Věříme, že oceněná řešení se uplatní v praxi a tím se potvrdí, že má smysl dávat veřejné prostředky do aplikovaného výzkumu. Lidem i společnosti to přináší užitek,“ vysvětluje předsedkyně TA ČR Rut Bízková. Ceny získali autoři projektů, které byly podpořeny v rámci programů TA ČR.

Oceněné projekty Cena TA ČR 2014: 

Z divadelních prken do průmyslové haly

Kategorie Ekonomický přínos: Regulované rekuperační převodníky

Řešitelé: OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. , ELVAC a.s. ,Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní 

Hydraulické plošiny pomáhají v průmyslových provozech při zdvihání těžkých nákladů nebo pro překonávání výškových rozdílů. Klasický mechanický pohon ale spotřebovává velké množství elektrické energie. Tu se daří snížit hydraulickým plošinám, které dokáží část energie znovu využít při tzv. rekuperaci, při které se využívá pasivní pohyb břemene směrem dolů. Inspiraci pro průmyslové plošiny našli výzkumníci v nečekané oblasti. „Ověřili jsme možnost alternativního pohonu, kterou normálně používáme u divadelní nebo zábavní techniky,“ vysvětluje Otakar Ožana z ostravské firmy OCHI-INŽENÝRING.

Předání Ceny TA ČR 2014 v kategorii Ekonomický přínos

 Společnost ve vlastní vývojové zkušebně sestavila zvedané plošiny s jednoosým a dvouosým lineárním regulačním rekuperačním převodníkem. Provedené zkoušky ukázaly, že úspory energie se pohybují v rozsahu 35 - 42 % oproti stávajícím elektromechanickým pohonům obdobných zvedaných plošin s výkonem 7,5 kilowattu. Nový systém předčí stávající elektromechanické pohony snížením instalovaného příkonu a minimálně třicetiprocentními úsporami odebírané elektrické energie. 

Díky tomu mohou průmyslové podniky výrazně ušetřit. Při pohonu reálných hydraulických stanic instalovaného aktivního výkonu 320 kilowattů, které pracují v nepřetržitém provozu asi 22 hodin denně, sníží částku za energie o 3,168 milionu korun ročně, při předpokládané 30% úspoře elektřiny. Investice do modernizace hydraulických stanic se pro daný systém splatí maximálně do dvou let.

Hydraulika s rekuperačním převodním již dnes zvedá víko kesonu v Třineckých železárnách, firma má objednávku na zvedání ramene výložníku v Arcelor Mittal. Další možnosti využití jsou široké, od leteckých simulátorů, přes vodní díla až po výrobu papíru a pryže. 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=oNiHGwPq0wI

Regulace pesticidů

Kategorie Řešení pro kvalitu života: Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí.

Řešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., AG info, s.r.o. 

Používání nadměrného množství pesticidů, tedy chemických látek, které ničí škůdce na rostlinách, prokazatelně zatěžuje životní prostředí. Chemické látky znečišťují vodu nebo škodí volně žijícím druhům rostlin a živočichů. Důležitý je proto základní princip, používat jen takové množství chemických látek, které je ekonomicky odůvodněné a současně nezatěžuje životní prostředí.

Předání Ceny TA ČR 2014 v kategorii Řešení pro kvalitu života

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) navrhli software, který spočítá ekonomickou hranici škodlivosti, tedy stupeň výskytu škodlivého organismu, od kterého se vyplatí provést ošetření. Dále spočítá bilanci nákladů i zisků, včetně například předpovědi ztrát na výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin. Expertní systém také umožňuje výběr pesticidů s co nejmenšími účinky na životní prostředí. „Největší úspora spotřeby pesticidů bude u pěstitelů, kteří budou mít dostatek kvalitních informací,“ vysvětluje základní princip nápadu František Kocourek z VÚRV. 


Pro každou polní plodinu je nabízen přehled škodlivých organismů doplněný o aktualizovaný seznam přípravků na ochranu rostlin, včetně jejich dávky na hektar a údaj o závažnosti jeho vlivu na necílové 
organismy. K dispozici je také seznam přípravků povolených k ochraně vybraného škodlivého organismu, včetně porovnání přípravků mezi sebou na základě zadaných hodnot. Pro každý přípravek je uvedena cena na hektar a dávka na hektar. 

„Očekáváme, že v příštím roce budou systém používat zemědělci, kteří hospodaří na sto tisících hektarech zemědělské půdy,“ říká profesor Kocourek. 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=NCCqK-w5Iew

Stanice pro měření mikroklimatu

Kategorie Užitečnost řešení: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích 

Řešitelé: TOMST s.r.o., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební 

Jednouché a levné senzory, které dokáží měřit aktuální vlhkost půdy a teplotu, jsou velmi užitečným pomocníkem při péči o krajinu, ale i soukromých zahrad nebo sportovních areálů. 

Právě takové čidlo vytvořila v letech 2011 -2013 pražská firma TOMST®. Kompaktní mikroklimatická stanice se záznamovou jednotkou měří půdní vlhkost, teplotu (i vzdušnou), zaznamená též otřesy a umožňuje rozšíření o bezdrátový přenos naměřených dat. Součástí čidla je software pro analýzu naměřených údajů. „Nová konstrukce čidla půdní vlhkosti využívá princip technologie výroby desek plošných spojů,“ říká Tomáš Haase. Unikátní řešení získalo dva patenty a prototyp prošel testováním v extrémních podmínkách nejen českých hor, ale i Himalájí. 

Díky podrobnému monitoringu půdní vlhkosti mohou lidé lépe predikovat například extrémní hydrologické události, jako jsou sesuvy půd, bleskové povodně. Včasnou reakcí lze snížit jejich negativní účinky na majetek i zdraví obyvatel. Aktuální informace o stavu půdy ale především umožňují optimálně využívat vodní zdroje pro zavlažování a omezit jejich plýtvání, nebo naopak předcházet škodám způsobeným nedostatkem vláhy.

Předání Ceny TA ČR 2014 v kategorii Užitečnost řešení

Současnou stanici při ceně 1800 Kč využívají převážně výzkumné organizace a vysoké školy provádějící základní i aplikovaný výzkum v oblasti lesnictví, biologie, ekologie, hydrologie, hydropedologie a klimatologie. 

Pro běžné potřeby veřejnosti firma plánuje jednoúčelovou verzi k autonomnímu řízení zavlažování veřejných či soukromých zahrad, správu golfových hřišť nebo sportovišť. 

Vyráběné čidlo je již připravené k jednoduché a rychlé implementaci do systémů třetích stran.

Odkaz na video:https://www.youtube.com/watch?v=4DRooqsGwuU

Elektrické letadlo

Kategorie Originalita řešení: Vývoj elektrické pohonné jednotky (EPJ) pro malý letoun a její letové ověření

Řešitelé: Evektor, spol. s r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Luboš Chvátal (Luboš Chvátal)

Dopravní prostředky s elektrickými motory jsou stále chudými sestrami vedle vozidel spalujících fosilní paliva. Elektromotor použitý pro pohon letadla zní stále trochu jako sci-fi, přesto se do něj pustil tým výzkumníků pod vedením kunovické firmy Evektor. Ta má více než dvacetileté zkušenosti s konstrukcí malých sportovních letounů. Společně s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) a firmou Luboš Chvátal se pustila do výroby prototypu elektrického motoru zastavěného do konstrukce sériově vyráběného sportovního letadla. 

Předání Ceny TA ČR 2014 v kategorii Originalita řešení

Vznikl tak SportStar EPOS, který otestoval životaschopnost myšlenky elektrického pohonu letadla. „V cestovním režimu dosahuje prototyp rychlosti 160 kilometrů za hodinu a ve vzduchu vydrží zhruba hodinu,“ popisuje výsledek tříletého výzkumu Martin Drštička z firmy Evektor.  Ta se věnuje vývoji a konstrukcím nejen pro letecký, ale i pro automobilový průmysl a spolupracuje například se Škodou Auto a s dalšími značkami koncernu Volkswagen.

"Jsem rád, že jsme mezi prvními na světě, kterým se podařilo myšlenku sportovního letadla na elektropohon realizovat na úrovni stroje směřujícího k sériové produkci,“ dodává Martin Drštička.

Elektromobilita přináší výrazné snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů, výrazné snížení hluku a celkové zlepšení životního prostředí. Klíčovým faktorem, který brání většímu rozšíření, zůstávají baterie. V posledních letech ale došlo k výraznému zvýšení jejich kapacity, snižování hmotnosti a prodlužování životnosti. Nejnovější technologie také umožňují vyšší rychlost dobíjení a snížení cen akumulátorů. 

Odkaz na video:https://www.youtube.com/watch?v=9DWJijXvFmw

Den TA ČR 2014

Technologická agentura ČR v roce 2014 oslavila páté výročí od svého založení. Díky tomu se v rámci Dne TA ČR 2014 uskutečnila odborná konference, byla pokřtěna publikace o historii výzkumu a vývoje v České republice a celý slavnostní den byl zakončen udělením cen úspěšným projektům podpořeným ze strany Technologické agentury ČR.

Více se o jednotlivých akcích v rámci Dne TA ČR 2014 dozvíte v článcích:

Konference TA ČR o aplikovaném výzkumu přilákala odborníky z firem i akademické sféry

Večer chytrých řešení a kultury ocenil nejlepší projekty aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR

Technologická agentura vydává průvodce podporou výzkumu a inovací po roce 1989
Den Technologické agentury České republiky

Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností. 

Ceny TA ČR 2013

Den TA ČR 2014

Den TA ČR 2015

Den TA ČR 2016

Den TA ČR 2017

Den TA ČR 2018

Den TA ČR 2019

 
bannerlogoDenTACR2018
 
Den TA ČR je každoročně zahájen mezinárodní konferencí a vrcholí slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na galavečeru v nové budově Národního muzea za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.