Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 000 000 €. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 60 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 11. ledna 2018 (17:00 CET).

Témata výzvy jsou:

 • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Ve výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Žadatelé jsou vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni, předloží úplný návrh projektové žádosti (full proposal). Lhůta pro předložení full proposal bude sdělena společně s výsledkem prvního stupně. V obou fázích žádosti koordinátor připraví společný návrh projektové žádosti (zkrácenou nebo úplnou verzi) za celé konsorcium, přičemž použije níže uvedenou šablonu (viz přílohy). Formulář se předkládá prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádosti (ESS) spolu s finanční tabulkou podle šablony, která je k dispozici také níže. Současně budou vloženy přímo do systému ESS některé administrativní údaje o projektu.

Elektronický systém pro podávání žádostí (ESS) společně s příručkou bude k dispozici na stránkách www.chistera.eu.

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia s partnery z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO.

Pokud může být partner způsobilý k získání finančních prostředků ze strany více zúčastněných poskytovatelů (RFO), musí si vybrat pouze jednoho poskytovatele pro financování.

Aby konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

 • délka projektů 24 nebo 36 měsíců
 • mezinárodní konsorcium:
  • musí mít minimálně tři partnery;
  • partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí
 • vyvážené konsorcium:
  • partneři z jedné země mohou požádat maximálně o 60% celkového financování projektu
  • každý partner musí splnit své národní podmínky (viz Annex of Call Announcement)

Seznam zúčastněných poskytovatelů a jejich alokace je shrnuta v uvedené tabulce.

      

Organizace  

Stát

Alokace (€)

Podpora vyhlášených témat

ORMR

BDSI

1

FWF

Rakousko

300 000 

Ano

Ne

2

FNRS

Belgie

200 000 

Ano

Ano

3

BNSF

Bulharsko

450 000 

Ano

Ano

4

FRQNT

Kanada

600 000 

Ano

Ano

5

SNSF

Švýcarsko

1 000 000 

Ano

Ano

6

TA ČR

Česko

1 000 000 

Ano

Ano

7

ETAg

Estonsko

100 000 

Ano

Ano

8

MINECO

Španělsko

500 000 

Ano

Ano

9

IDEA

Španělsko

500 000 

Ano

Ano

10

AKA

Finsko

1 000 000 

Ano

Ano

11

ANR

Francie

2 000 000 

Ano

Ano

12

GSRT

Řecko

1 500 000 

Ne

Ano

13

IRC

Irsko

150 000 

Ano

Ano

14

MIUR

Itálie

500 000 

Ano

Ano

15

LMT

Litva

100 000 

Ano

Ano

16

NCN

Polsko

500 000 

Ano

Ano

17

UEFISCDI

Rumunsko

500 000 

Ano

Ano

18

SAV

Slovensko

120 000 

Ano

Ano

19

TUBITAK

Turecko

1 200 000 

Ano

Ano

20

EPSRC

Velká Británie

1 000 000 

Ano

Ne

Informace o cofundové výzvě budou průběžně aktualizovány na webových stránkách TA ČR v sekci Mezinárodní spolupráce - Cofundové výzvy a na stránkách chistera.eu - Call 2017.

Přílohy: